Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 149f1b4d53c318beab042e1cd9982862
MGOPS w projekcie "Bądźmy aktywni"
2011-09-05 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli jest jednym z partnerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy realizacji projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej„ Bądźmy aktywni”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest m.in. aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Nekla. Dla uczestników projektu zorganizowane zostaną kursy i szkolenia, dzięki którym będą mogły powrócić na rynek pracy. Projekt skierowany jest również dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Rodziny te uczestniczą w cyklicznych spotkaniach. Z naszej gminy w projekcie bierze udział 10 osób.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
indeks.png cce612db771a1165063f50be25f71b7a
mocarz.jpg 31ca62f8a0539dae9604033a7d7e815c
klub senior+ LOGO.png 621fd472e1f0aad6ae2992bdc9716180
04_Plakat 50X70 mały.jpg 94344816e5cb1e284394ef9b2ba4c5dd
handel.jpg 73f769456dd941a1eb28d4acc4285a42
czyjesteś.jpg 12d9d692c2e33abd333782d93f674230
zmień.jpg c4e2a63ec2ac0bbdede1aa93f462aa89