Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 3ec765476b336d18f424fd7cd66389df
MGOPS w projekcie "Bądźmy aktywni"
2011-09-05 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli jest jednym z partnerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy realizacji projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej„ Bądźmy aktywni”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest m.in. aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Nekla. Dla uczestników projektu zorganizowane zostaną kursy i szkolenia, dzięki którym będą mogły powrócić na rynek pracy. Projekt skierowany jest również dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Rodziny te uczestniczą w cyklicznych spotkaniach. Z naszej gminy w projekcie bierze udział 10 osób.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 95b202b154db9ade90975a4296ffe2b3
indeks.png a78cda762363899cc84b8ea2c13d7af2
mocarz.jpg 1585877c676b56f3051e7be4f68cca23
klub senior+ LOGO.png 3c02345197f42b9069f52061f06bf732
04_Plakat 50X70 mały.jpg f564de2a69b237400937e99e4e15113b
handel.jpg d66eaf9b8b3ae028dd5e4e1796271861
czyjesteś.jpg 467b2f30a9dee3cd3c8feb5595d6da3c
zmień.jpg 64379f3825c95037976d3d4ae6389814