Nekla - nekla.eu

mgops-2.jpg fc0df97542a2806f0477635aed38331c
MGOPS w projekcie "Bądźmy aktywni"
2011-09-05 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli jest jednym z partnerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy realizacji projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej„ Bądźmy aktywni”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest m.in. aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Nekla. Dla uczestników projektu zorganizowane zostaną kursy i szkolenia, dzięki którym będą mogły powrócić na rynek pracy. Projekt skierowany jest również dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Rodziny te uczestniczą w cyklicznych spotkaniach. Z naszej gminy w projekcie bierze udział 10 osób.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
04_Plakat 50X70 mały.jpg 0467d3c04889580e7fcaddbc325c9953
zmień.jpg 94a16a6545ce630c79a45910fda80df1
handel.jpg 43f8ff72262e072c6a2ac5918c76608b
czyjesteś.jpg ec20751c4f0a6d393b4a0a21b0ae07ce