Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 337d07860025bf9df5f7ed3a153e2de7
MGOPS w projekcie "Bądźmy aktywni"
2011-09-05 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli jest jednym z partnerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy realizacji projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej„ Bądźmy aktywni”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest m.in. aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Nekla. Dla uczestników projektu zorganizowane zostaną kursy i szkolenia, dzięki którym będą mogły powrócić na rynek pracy. Projekt skierowany jest również dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Rodziny te uczestniczą w cyklicznych spotkaniach. Z naszej gminy w projekcie bierze udział 10 osób.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
Wakacje.png 8d05e0ed4d49ed84b1429d5d0d196ec6
04_Plakat 50X70 mały.jpg 0925a141408453ca35e870318ef9d6e6
handel.jpg 4ccd010f9bf7e9c6edcfede13c199b1f
zmień.jpg 6591051bf0e46f4dba22bf2305570ce1
czyjesteś.jpg c9a5c9f8a76b94e546bb328b649f3711