Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg f97ceeee0a648369137145ef04932e82
MGOPS w projekcie "Bądźmy aktywni"
2011-09-05 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli jest jednym z partnerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przy realizacji projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej„ Bądźmy aktywni”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest m.in. aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta i Gminy Nekla. Dla uczestników projektu zorganizowane zostaną kursy i szkolenia, dzięki którym będą mogły powrócić na rynek pracy. Projekt skierowany jest również dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Rodziny te uczestniczą w cyklicznych spotkaniach. Z naszej gminy w projekcie bierze udział 10 osób.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 0689056320c081e5764d049d77b82f54
indeks.png 9c8d001f0d1c4a065fa0c8c8fd4ce48b
mocarz.jpg 22bd99f1507525997ce6a61460115cdf
klub senior+ LOGO.png 333d33f2d2ad8e5bb86024cdae53e3b7
04_Plakat 50X70 mały.jpg 0c10d3f1ee5c4b534eacce96dd4c28b4
handel.jpg 8739bdea28ec6b7d6f6b21bffd05eb81
czyjesteś.jpg d69f8a315ce566f8fb30be85850192bc
zmień.jpg f4a8f14573b4ecf04c16e47ea4b453eb