Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg d92a21079c6ae5c22856251f88309fde
Kontakt
2011-05-16 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli czynny jest:

poniedziałek od 08.00 - 16.00

wtorek - piątek od 07.00 - 15.00

 

Nasz adres:

ul. Dworcowa 12
62 - 330 Nekla

tel./faks (61) 4386 - 472

faks (61) 4380-175

e-mail: mgops@gminanekla.pl

NIP: 789 - 148 - 32 - 38

Regon: 632000031

Konto bankowe: 75 9075 0009 1104 4861 0218 3293

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli

Weronika Łyskawa           61 4380-170

Pracownicy Socjalni

Marta Kołodziejewska      61 4380-173

Dorota Stangreciak           61 4380-174

Beata Odrobna                 61 4380-172

Paaulina Jankowiak          61 4380-176

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych

Agata Kubisiak                  61 4380-171

Ewelina Madaj                   61 4380-171

Główny Księgowy

Agam Andrzejewski           61 4380-173

Klub Seniora                      61 4386-472

Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym  informujemy , że

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli, tel.: 61 4386-472, adres e-mail mgops@gminanekla.pl. Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie , e-mailem.

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli: e-mail tomaszpowala@wp.pl

3.Pana/Pani/ dane osobowe  będą  przetwarzanena podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i c)  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu rozpatrywania spraw związanych z przyznawaniem świadczeń.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana   będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

7. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne  w celu archiwizowania danych lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg a77e17b046954adab2f5f4f7b9a82ad9
indeks.png 37af3e7ca85546d312b9d6a6fa4203c1
mocarz.jpg 358505e8dd8a7a74a152194c32ba4982
klub senior+ LOGO.png bb29320ebcdf69cd097815ada8ed0788
04_Plakat 50X70 mały.jpg fb3003f0ce4c9a110dc01d9ac7d1d61b
handel.jpg cf08d022a9ded90e8db3d4ac7035d5ce
czyjesteś.jpg 08d2f710e3a27c3916de8152ec0738e2
zmień.jpg 3d7c170420a7eba2f3b5fe3567ff0176