Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg aa547362486686516978e8f00e59eb01
Kontakt
2011-05-16 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli czynny jest:

poniedziałek od 08.00 - 16.00

wtorek - piątek od 07.00 - 15.00

 

Nasz adres:

ul. Dworcowa 12
62 - 330 Nekla

tel./faks (61) 4386 - 472

faks (61) 4380-175

e-mail: mgops@gminanekla.pl

NIP: 789 - 148 - 32 - 38

Regon: 632000031

Konto bankowe: 75 9075 0009 1104 4861 0218 3293

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli

Weronika Łyskawa           61 4380-170

Pracownicy Socjalni

Marta Kołodziejewska      61 4380-173

Dorota Stangreciak           61 4380-174

Beata Odrobna                 61 4380-172

Paaulina Jankowiak          61 4380-176

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych

Agata Kubisiak                  61 4380-171

Ewelina Madaj                   61 4380-171

Główny Księgowy

Agam Andrzejewski           61 4380-173

Klub Seniora                      61 4386-472

Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym  informujemy , że

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli, tel.: 61 4386-472, adres e-mail mgops@gminanekla.pl. Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie , e-mailem.

2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli: e-mail tomaszpowala@wp.pl

3.Pana/Pani/ dane osobowe  będą  przetwarzanena podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i c)  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu rozpatrywania spraw związanych z przyznawaniem świadczeń.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana   będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

7. Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne  w celu archiwizowania danych lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg e46c72b109ad9fd3130cf0438ad4f6a7
indeks.png ad1d5f2f0807ddd3022b654930245ab5
mocarz.jpg 4f7d58dbb772f538161dc261247dba68
klub senior+ LOGO.png 102e0f3c187c387027ea9fc7c78afdb4
04_Plakat 50X70 mały.jpg 48c15ec256d8d4fb01a3d1ad792b3b14
handel.jpg 6e9366d728b99d32c9cb1a46740b325c
czyjesteś.jpg d6fa0461b7d752d8cdedd5e2426c93ce
zmień.jpg 8d5c3726432099442bc9c2c35e719c64