Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

mgops-2.jpg 727b2773647aeb1839028c5255057e26
O Ośrodku
2011-05-16 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

MISJA

"Profesjonalna pomoc społeczna, zmierzająca do zapewnienia

bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców"

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli działa na terenie gminy Nekla. Swoim zasięgiem obejmuje miasto oraz pobliskie wsie.

Celem działalności Ośrodka jest pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej może być bardzo szeroka w zależności od wykonywanych zadań i posiadanych zasobów. Ośrodek realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o pomocy społecznej jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli czynny jest:

poniedziałek od 08.00 - 16.00

wtorek - piątek od 07.00 - 15.00

 

Nasz adres:

ul. Dworcowa 12
62 - 330 Nekla

tel./faks (61) 4386 - 472

tel./faks (61) 4386 - 472

faks (61) 4380-175

Świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny/świadczenia wychowawcze

tel. (61) 4380-171

e-mail: mgops@gminanekla.pl

NIP: 789 - 148 - 32 - 38

Regon: 632000031

Konto bankowe: 75 9075 0009 1104 4861 0218 3293

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 9fe8a1129a16a5bc9574054d73ffe804
indeks.png d8d98348658c52171e05c93e2afc285c
mocarz.jpg b7f8009299618c258d94dd9b571e848e
klub senior+ LOGO.png d280392a84634774c0a6f7ad2c9c851d
04_Plakat 50X70 mały.jpg 560ea038c76e95754688218dd3b4a503
handel.jpg a3954cb42d776666e74f994dea7344f9
czyjesteś.jpg 579e64557ad7148f16004f0d85cc3d36
zmień.jpg c84b3d2bead7b2d78c26c4b7770304dc