Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 658a20cac6a6c78af32ccc2fb357b60d
O Ośrodku
2011-05-16 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli działa na terenie gminy Nekla. Swoim zasięgiem obejmuje miasto oraz pobliskie wsie.

Celem działalności Ośrodka jest pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej może być bardzo szeroka w zależności od wykonywanych zadań i posiadanych zasobów. Ośrodek realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o pomocy społecznej jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli czynny jest:

poniedziałek od 08.00 - 16.00

wtorek - piątek od 07.00 - 15.00

 

Nasz adres:

ul. Dworcowa 12
62 - 330 Nekla

tel./fax. (61) 4386 - 472

e-mail: mgops@gminanekla.pl

NIP: 789 - 148 - 32 - 38

Regon: 632000031

Konto bankowe: 75 9075 0009 1104 4861 0218 3293

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
indeks.png 72285b9db03cbcb12ea000e233888200
mocarz.jpg 70d145a44be9d2a5ba33ddce9e8a3e62
klub senior+ LOGO.png c41fa1f8c96b538375759026313e06fd
04_Plakat 50X70 mały.jpg 62220bab656c6da7e38d64b06f3c1974
handel.jpg 4ba0c234ebe1f6e2f912c12c2f014914
czyjesteś.jpg 806327f08664cbaf78022ca126373b8e
zmień.jpg 6de0046d38b2badca649d1de909188b8