Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 7c5c53123f1a484688269e17efb8128e
O Ośrodku
2011-05-16 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

MISJA

"Profesjonalna pomoc społeczna, zmierzająca do zapewnienia

bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców"

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli działa na terenie gminy Nekla. Swoim zasięgiem obejmuje miasto oraz pobliskie wsie.

Celem działalności Ośrodka jest pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej może być bardzo szeroka w zależności od wykonywanych zadań i posiadanych zasobów. Ośrodek realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o pomocy społecznej jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli czynny jest:

poniedziałek od 08.00 - 16.00

wtorek - piątek od 07.00 - 15.00

 

Nasz adres:

ul. Dworcowa 12
62 - 330 Nekla

tel./faks (61) 4386 - 472

tel./faks (61) 4386 - 472

faks (61) 4380-175

Świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny/świadczenia wychowawcze

tel. (61) 4380-171

e-mail: mgops@gminanekla.pl

NIP: 789 - 148 - 32 - 38

Regon: 632000031

Konto bankowe: 75 9075 0009 1104 4861 0218 3293

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg d279a10900fd6a531f31c8395fc95278
indeks.png 1fd36e83f0ed6ef94c7b9caa26656f6b
mocarz.jpg df855254e57a7aa32edbf9096f5702e0
klub senior+ LOGO.png a871ffda99995f98d8b7b267923599ea
04_Plakat 50X70 mały.jpg 9d8edda0876305a98769c7c61a07b8dc
handel.jpg 8fd51cd696e24f0be526923f3684e7fb
czyjesteś.jpg c569759632f57db3368bd65b76ead65a
zmień.jpg 920f63e7c348316117728def542eddee