Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 2beccce27bf2622ebe1fc11fd7a51e3a
O Ośrodku
2011-05-16 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

MISJA

"Profesjonalna pomoc społeczna, zmierzająca do zapewnienia

bezpieczeństwa socjalnego jej mieszkańców"

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli działa na terenie gminy Nekla. Swoim zasięgiem obejmuje miasto oraz pobliskie wsie.

Celem działalności Ośrodka jest pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej może być bardzo szeroka w zależności od wykonywanych zadań i posiadanych zasobów. Ośrodek realizuje zadania wynikające zarówno z ustawy o pomocy społecznej jak i ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli czynny jest:

poniedziałek od 08.00 - 16.00

wtorek - piątek od 07.00 - 15.00

 

Nasz adres:

ul. Dworcowa 12
62 - 330 Nekla

tel./faks (61) 4386 - 472

tel./faks (61) 4386 - 472

faks (61) 4380-175

Świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny/świadczenia wychowawcze

tel. (61) 4380-171

e-mail: mgops@gminanekla.pl

NIP: 789 - 148 - 32 - 38

Regon: 632000031

Konto bankowe: 75 9075 0009 1104 4861 0218 3293

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg ee2bbddda8eb0c66ba6b64d58e630b89
indeks.png 98113a17edca8ebcb276a66fbf4f0152
mocarz.jpg 5a7ccf816b38e940db4246ddeb24ca55
klub senior+ LOGO.png 835c6b95432e49bf610d8b08d7fcf08f
04_Plakat 50X70 mały.jpg 48aecbf8342649d84028dc6c82a9f161
handel.jpg 690e45dfbd5462f1bde2dd053e1e9933
czyjesteś.jpg ffeeaf4fc75606f4992eb1cff38aac78
zmień.jpg a3abe02557f4fd9795e1b42da0a4a8b6