Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 3d58e326c6d5ffbf90408abea8079ca5
Wielkopolska Karta Rodziny
2018-03-15 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Gmina Nekla reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, 2.12.2015 roku przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. 

 

Adresatami działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny 3+.

 

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

 Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie:

http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

oraz

https://www.facebook.com/wielkopolskakartarodziny/

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
mocarz.jpg 6f62f4a914351962334300d1068adc52
NAGŁOWEK KLUBU SENIORA.JPG 84e4180fa2c678d22db36d3f2e6bdfbb
04_Plakat 50X70 mały.jpg 0cf0f939daf52b994c61879cee29fb3f
handel.jpg a471578aa8ce55c21ee6c24c556ecb86
zmień.jpg c1a4576515617d2d17db2cca9c3dbb8f
czyjesteś.jpg b3edf59dbe9633254c54909f0d273d10