Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 469ef260162cef721351d30e725f9013
Wielkopolska Karta Rodziny
2018-03-15 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Gmina Nekla reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, 2.12.2015 roku przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. 

 

Adresatami działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny 3+.

 

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

 Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie:

http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

oraz

https://www.facebook.com/wielkopolskakartarodziny/

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
mocarz.jpg cc7b7bcb33f7352c90c739131bc727ad
NAGŁOWEK KLUBU SENIORA.JPG 57ad6a12c2597561443e6d04c5ea9b5a
Wakacje.png 0d752c7f09e757c1fc017116b8fa1fa2
04_Plakat 50X70 mały.jpg d8326f2ae1f6c21c6f6c7bef9ecfc226
handel.jpg d3434ac584eadb2a1c32f2c0f04f5b2c
zmień.jpg 22058324bad9633f7905c841c6a39800
czyjesteś.jpg 80a6d3301983cc454bf91cd635c12c42