Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 2950d82b28958e37a5da417a4a910368
Wielkopolska Karta Rodziny
2018-03-15 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Gmina Nekla reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, 2.12.2015 roku przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. 

 

Adresatami działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny 3+.

 

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

 Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie:

http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

oraz

https://www.facebook.com/wielkopolskakartarodziny/

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 749509e5f998b30f7d5a24231a0c0f27
indeks.png d12cd9c8b2403f576b1cc8d0c76ba512
mocarz.jpg e71a62fad6e279930c0560776bdddbc9
klub senior+ LOGO.png 6d713dde89e4a432b3c6408f3c77d87a
04_Plakat 50X70 mały.jpg 3f75e564c8ed0dfc2ffe2918276ef3f8
handel.jpg 07e1f6b2b5a948ccaa764ffa6cda7461
czyjesteś.jpg 749f18b110654199acb7a442a8c976f8
zmień.jpg d7efe0769f0579095384b799e2194fa6