Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg e58eab0b4ff1abd7b25abd41f88a8a69
Wielkopolska Karta Rodziny
2018-03-15 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Gmina Nekla reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, 2.12.2015 roku przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. 

 

Adresatami działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny 3+.

 

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

 Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie:

http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

oraz

https://www.facebook.com/wielkopolskakartarodziny/

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
mocarz.jpg d58ec09e960e3e966fc5502b5fe6ab60
NAGŁOWEK KLUBU SENIORA.JPG b6ab3451af38dd1152e56ad0d43dac06
senior +.png 5a7ef3522eddcfe551afe9214b7dc08d
04_Plakat 50X70 mały.jpg be90a46b2650b1a75ba899438bcff8eb
handel.jpg 6993cb7d761d33caa655fefd68483ea1
czyjesteś.jpg 631d260061031a8cf1dd7e91d2a35b90
zmień.jpg 99aaf9f83c8f8dd2d601271b709dc004