Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg b7e4c30b92a1c828d504aaa4d5492e92
Wielkopolska Karta Rodziny
2018-03-15 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Gmina Nekla reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, 2.12.2015 roku przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. 

 

Adresatami działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny 3+.

 

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

 Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie:

http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

oraz

https://www.facebook.com/wielkopolskakartarodziny/

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 1d2f9358625ee7e1ca1a4c4033b68354
indeks.png 714be08a05d0757af0a6d1586ccc60fd
mocarz.jpg 478993f8633e997f9da6a781e3e88cd1
klub senior+ LOGO.png d92345ee03f76bd6256d19933546e816
04_Plakat 50X70 mały.jpg 749fb0ebf2dd1a4fb59c75abec4543a0
handel.jpg c37d5875e70327df820949d806474161
czyjesteś.jpg 3773a81cc3df9d62f8575bcf192040be
zmień.jpg 2798c8d8f3e66871a351a250fa599cc7