Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 944d5b4fe0b8005e2839fbc3b6be9efc
Wielkopolska Karta Rodziny
2018-03-15 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Gmina Nekla reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, 2.12.2015 roku przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. 

 

Adresatami działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” są rodziny 3+.

 

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. 

 Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie:

http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

oraz

https://www.facebook.com/wielkopolskakartarodziny/

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
indeks.png a0e68168453586cd0aea2dcec3feaea4
mocarz.jpg d049353f9683d64add515960c8de57bb
klub senior+ LOGO.png 5e6b8e803231b588f1e7549a8cab7dcf
04_Plakat 50X70 mały.jpg 27d8d1c3906f284c56dea5e25ae08ffe
handel.jpg e33abda77f60815629a9c10f9a884bd7
czyjesteś.jpg e590bf49eabb150ad3237a52dd6c569e
zmień.jpg 574c1869138fdf23a2e53fe3ea9857e1