Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg eb7b9df70ddd445b5f11cf57c19d9bdc
Dodatek energetyczny
2014-01-09 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z póź. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,37 zł / miesiąc;

  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,810 zł / miesiąc;

  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,96 zł / miesiąc.

Wnioski o zryczałtowany dodatek energetyczny można będzie pobierać i składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg 9a89207d4e340c9c0ccc9ce511c0a3e4
indeks.png 8cd6ebef132ff0934f102745e87d2106
mocarz.jpg 6fc6bc17dc78b0b9b27daa01c8fadc02
klub senior+ LOGO.png 6b52135c0928160c6ad57040b3560866
04_Plakat 50X70 mały.jpg 76aa9803c40f2e0035e9bcddc6709f02
handel.jpg 05841d2906ff612c567b642143dc3d0a
czyjesteś.jpg 5d02b10e03dde3f050754b0689be8f5f
zmień.jpg f1c9c96801aef04084fdaae9eb5feaf3