Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg d8e8e4eed3ddc3166929312b78851a9f
Dodatek energetyczny
2014-01-09 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,35 zł / miesiąc;

  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;

  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,92 zł / miesiąc.

Wnioski o zryczałtowany dodatek energetyczny można będzie pobierać i składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
indeks.png 787d868cd9e3126966e935197c6e5304
mocarz.jpg 39ec619b968e5f733dbd8e9f55ea0c26
klub senior+ LOGO.png 93a976710e4a3776865453d024896827
04_Plakat 50X70 mały.jpg 72839a07d343146ffa9d1e6371100b37
handel.jpg 44009f94e2b5b1029dc62ebb49dda4e6
czyjesteś.jpg 4fc50d657816dc4cf907167ffbd8ea24
zmień.jpg 8c8f3d93c8b7eaecd235761a018fa2ca