Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 7aca1ccbfc013ae44d84c07b5866bb37
Dodatek energetyczny
2014-01-09 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z póź. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,37 zł / miesiąc;

  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,810 zł / miesiąc;

  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,96 zł / miesiąc.

Wnioski o zryczałtowany dodatek energetyczny można będzie pobierać i składać w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
indeks.png 8b6cebca93c092d41dfab8325c20dfaa
mocarz.jpg 4b933e26ba7ffb937e58b1636b9b8d50
klub senior+ LOGO.png 6191abf21509607cbda1a7c3e7083dd8
04_Plakat 50X70 mały.jpg f3150ebec27a5c60eb86b727fd31cda3
handel.jpg b63b63620fc02ebf04bc13cb3b4eb029
czyjesteś.jpg f7ed2d1596f21739705a713c08d7e914
zmień.jpg 90adb34a5801a72c9231f22d10fc2530