Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg 25fe91d2db3af69a3f26450477191bfb
Informacja o nowym okresie zasiłkowym
2019-06-30 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”

świadczenia z funduszu alimentacyjnego

zasiłki rodzinne

-  specjalne zasiłki opiekuńcze

- „Dobry Start” dla ucznia

 

 będą przyjmowane: 

  • od dnia 1 lipca 2019r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS
  • od dnia 1 sierpnia 2018r. papierowo w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, (wejście od podwórza).

 

 W okresie zasiłkowym 2019/2020  podstawą przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego będą dochody za rok 2018, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia złożenia wniosku.  Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku.

Osoby, które w 2018 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej  do ww. wniosków muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku

Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej za dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku oraz o wyegzekwowanych alimentach w 2018 roku. Kryterium dochodowe od okresu świadczeniowego 2019/2020 wynosi 800 zł/os

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenia uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych lub rodzinnych takich jak np.: podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, uzyskaniem prawa do emerytury, renty, prawa do zasiłku dla bezrobotnychpodjęcie zatrudnienia po urlopie wychowawczym, zmiana składu rodziny itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg dc08f74772d74d1e1816c59cd6e637c2
indeks.png 668f752f9cd25e23bc5ba087fafa2eee
mocarz.jpg e75d20e8d0ef41b5e0546647fb1aba31
klub senior+ LOGO.png 99b4ed00de0ed43d4f81084cffab0844
04_Plakat 50X70 mały.jpg 5a04c5edd6372a33be65bdf51a81dff9
handel.jpg 8389e9c2fa4dfc89cd28528b0dad72a6
czyjesteś.jpg ce3adbce15cba9fbcde96477f3c8535d
zmień.jpg 1d525e8c5828dcafbe05f0c7c085456a