Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg fe8cbdb816a425efaa8382535c9bb807
Informacja o nowym okresie zasiłkowym
2019-06-30 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”

świadczenia z funduszu alimentacyjnego

zasiłki rodzinne

-  specjalne zasiłki opiekuńcze

- „Dobry Start” dla ucznia

 

 będą przyjmowane: 

  • od dnia 1 lipca 2019r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS
  • od dnia 1 sierpnia 2018r. papierowo w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, (wejście od podwórza).

 

 W okresie zasiłkowym 2019/2020  podstawą przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego będą dochody za rok 2018, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia złożenia wniosku.  Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku.

Osoby, które w 2018 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej  do ww. wniosków muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku

Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie od Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej za dwa miesiące poprzedzające złożenie wniosku oraz o wyegzekwowanych alimentach w 2018 roku. Kryterium dochodowe od okresu świadczeniowego 2019/2020 wynosi 800 zł/os

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenia uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych lub rodzinnych takich jak np.: podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, uzyskaniem prawa do emerytury, renty, prawa do zasiłku dla bezrobotnychpodjęcie zatrudnienia po urlopie wychowawczym, zmiana składu rodziny itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg eb2a1ff42009c5779a9f7b90188a6408
indeks.png f0a6f7a5c2f054d20173cda1aa04a357
mocarz.jpg ba335871a2afe021f485121af5256c03
klub senior+ LOGO.png 93a76a4fe3e5052d3c6a23a8712ae9f1
04_Plakat 50X70 mały.jpg ee9d89eecb6c0111babfaae235e5dd7b
handel.jpg 9f6b9e4ba2b343e7ab8f9b0b8b2accce
czyjesteś.jpg 0f54d5cbb1eb49cebcc45a452ba80e83
zmień.jpg d63d2e30a25554a2a3677e08de1a07e9