Nekla - turystyka.nekla.eu

mgops-2.jpg a99ee9fc0b6911d9f4c20117862fe670
STYPENDIA POMOSTOWE 2019/2020
2019-05-06 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Dla kogo?                                       

                                                                               

- dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku, którzy:

są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę

w okresie co najmniej 2 lat;

mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tyś mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem;

pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019r.;

osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą co najmniej 90.

Jak jest przyznawane?

- tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Od dnia 01 lipca 2019r. do dnia 14 sierpnia 2019 roku (do godziny 16-ej) – kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line www.stypendia-pomostowe.pl , a następnie wydrukowany wniosek, podpisany wraz z załącznikami przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.

W sprawach stypendium proszę się kontaktować z pracownikiem Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu – p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-740.

„Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020” dostępny jest na stronie internetowej – www.stypendia-pomostowe.pl.

Miejsko – Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Nekli

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg a1a8b8ef527f5078629b457e7efbfcf6
indeks.png baded1510f2e06f57ea7f661db6c66be
mocarz.jpg 7956ba2a18cf6816455e32daad0d56d4
klub senior+ LOGO.png b4c4610cc4af2cfa0f05dad2332dcbd0
04_Plakat 50X70 mały.jpg 59ec3e698b843c16ca6b5bd4c7662a3b
handel.jpg 117da29eae1050246655534bd69fb702
czyjesteś.jpg a5383c7a7491e698ea91d91098d8eb1c
zmień.jpg be944191c82c3e6900df4ed0260a7b23