Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg bdd3311695b076ec9f924a603a92c02d
STYPENDIA POMOSTOWE 2019/2020
2019-05-06 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Dla kogo?                                       

                                                                               

- dla maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku, którzy:

są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę

w okresie co najmniej 2 lat;

mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tyś mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem;

pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019r.;

osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą co najmniej 90.

Jak jest przyznawane?

- tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Od dnia 01 lipca 2019r. do dnia 14 sierpnia 2019 roku (do godziny 16-ej) – kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line www.stypendia-pomostowe.pl , a następnie wydrukowany wniosek, podpisany wraz z załącznikami przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.

W sprawach stypendium proszę się kontaktować z pracownikiem Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu – p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-740.

„Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020” dostępny jest na stronie internetowej – www.stypendia-pomostowe.pl.

Miejsko – Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Nekli

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
bip.jpg d28a58449ae23f7bfc1bfba0b1814431
indeks.png 27b1f40b02a069bce35ad62fae5d61b0
mocarz.jpg 0b127d09ad633ca930c87dfe40b14977
klub senior+ LOGO.png 3119a971c0b47dd9735e6360756b78d0
04_Plakat 50X70 mały.jpg 9337b7c38a9b925dc40f6ac77f510528
handel.jpg 196da651291f05fc86bd06e23435a85c
czyjesteś.jpg 5ffdf7893a7e70b695b42f9b3fb9f055
zmień.jpg fd9cd30806c6e7a7249796121c27b381