Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 3535127eabdd01459548a4158c4f0451
Karta Dużej Rodziny po zmianach od 01.01.2019 r.
2019-01-14 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Neklij informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 r.  Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom lub małżonkom rodzica, którzy mają lub w przeszłości MIELI na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. O Kartę Dużej Rodziny mogą zatem ubiegać się również rodzice, których dzieci ukończyły 25. rok życia. W tym przypadku Karta przysługuje wyłącznie rodzicom z bezterminowym okresem ważności.

Dzieciom zaś Karta Dużej Rodziny przysługuje w dalszym ciągu na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przez dziecko spełniające warunki wynikające z tej ustawy należy rozumieć dziecko:

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia,

b) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,

c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem koniecznym do uzyskania przez dziecko Karty jest posiadanie przez rodzica (rodziców) lub jego małżonka na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki w chwili składania wniosku. Dziecku niespełniającemu warunków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny nie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny.

Tut. Ośrodek informuje ponadto, iż Karta Dużej Rodziny może być wydana w formie tradycyjnej (plastikowej) i/lub przyznana w formie elektronicznej poprzez dostęp do aplikacji mobilnej mKDR. Wystarczy zaznaczenie odpowiedniej pozycji na wniosku o przyznanie karty.

Wnioski (zakładka Karta Dużej Rodziny)   można składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Informacje o tym jak założyć profil zaufany dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji  https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
indeks.png 6937fe261fa052e0a2de0361ee1cc030
mocarz.jpg 4691c73f0dd464992fe6da38cf515feb
klub senior+ LOGO.png 4b4ad11bba64b7c71453df81cf3a7378
04_Plakat 50X70 mały.jpg 2819d42079c18a8270ff0647d36efa62
handel.jpg a2ed55422cc8025938940d4589acd503
czyjesteś.jpg d23e25576cf2df0ddb0da725984c515e
zmień.jpg 6afea5535393e3e1708e04dc3d10d0bd