Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg c9918fa5ca1e393e420c49f23229db81
Karta Dużej Rodziny po zmianach od 01.01.2019 r.
2019-01-14 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Neklij informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 r.  Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom lub małżonkom rodzica, którzy mają lub w przeszłości MIELI na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. O Kartę Dużej Rodziny mogą zatem ubiegać się również rodzice, których dzieci ukończyły 25. rok życia. W tym przypadku Karta przysługuje wyłącznie rodzicom z bezterminowym okresem ważności.

Dzieciom zaś Karta Dużej Rodziny przysługuje w dalszym ciągu na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przez dziecko spełniające warunki wynikające z tej ustawy należy rozumieć dziecko:

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia,

b) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,

c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem koniecznym do uzyskania przez dziecko Karty jest posiadanie przez rodzica (rodziców) lub jego małżonka na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki w chwili składania wniosku. Dziecku niespełniającemu warunków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny nie przysługuje prawo do Karty Dużej Rodziny.

Tut. Ośrodek informuje ponadto, iż Karta Dużej Rodziny może być wydana w formie tradycyjnej (plastikowej) i/lub przyznana w formie elektronicznej poprzez dostęp do aplikacji mobilnej mKDR. Wystarczy zaznaczenie odpowiedniej pozycji na wniosku o przyznanie karty.

Wnioski (zakładka Karta Dużej Rodziny)   można składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Informacje o tym jak założyć profil zaufany dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji  https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
mocarz.jpg dd81d67e614f6e2153bac9eac08e38b9
NAGŁOWEK KLUBU SENIORA.JPG fae8a4a0a35e865dc1f515423839243f
senior +.png e27efc669a960b6a3f30d94f13addad7
04_Plakat 50X70 mały.jpg ca8f7a4fa63303c5d28859ce51f8ebd6
handel.jpg 9f32c08923c2f49ca704166eac370f6e
czyjesteś.jpg b4715eae04c413cbc79c1bd33d4fa33a
zmień.jpg f20d1d44059eb69e438d3427b5f3195d