Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg bb7eb4dc2170f6fe153647b34337e37d
Wyższy zasiłek pielęgnacyjny
2018-11-20 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Wyższy zasiłek pielęgnacyjny

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna

od 1 listopada 2018 ulega zmianie wysokość otrzymywanego

zasiłku pielęgnacyjnego

W związku z powyższą zmianą, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne po odbiór decyzji zmieniających do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli oraz o przekazywanie informacji zainteresowanym.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
indeks.png 4a102b31b23178faed5c2a4ab32f7d4e
mocarz.jpg 77fb7fdd59361401b9edd0e580c6bb4f
klub senior+ LOGO.png ed22709844b9d2b6d5f8355f2f6e65a6
04_Plakat 50X70 mały.jpg e02eb37041dd49bdb893217704573953
handel.jpg bd972b3df593dd9d04797469259c3be3
czyjesteś.jpg 9980821e4f867b0f1d8ba871c9dad8ff
zmień.jpg 55d15f532f1c8bbcf235d9fc4399732d