Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 407a86d14f139ad3c1021312b52a01c6
Wyższy zasiłek pielęgnacyjny
2018-11-20 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Wyższy zasiłek pielęgnacyjny

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna

od 1 listopada 2018 ulega zmianie wysokość otrzymywanego

zasiłku pielęgnacyjnego

W związku z powyższą zmianą, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne po odbiór decyzji zmieniających do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli oraz o przekazywanie informacji zainteresowanym.

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
mocarz.jpg 76185dce77217a823b1f49f8b538e2a3
NAGŁOWEK KLUBU SENIORA.JPG cf1c63f73ec30aacbadeb60ee6459406
senior +.png 11116b397d270b22218455ee85a52487
04_Plakat 50X70 mały.jpg 7ff0ca1dabe98bb7edcf1875ed47e842
handel.jpg 7021a0bf5368b76010a8f8151562b756
czyjesteś.jpg e5df828a474e1032092a70c678033ff0
zmień.jpg e93a6eb76dcc39bebcf94e6f7b47860b