Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg aeb8afc38e0e7a027323990ec09b90cf
Dzień Pracownika Socjalnego
2018-11-16 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Pracownik socjalny – „zawodowy pomocnik”- pomagający innym rozwiązywać problemy, wspierający w kryzysie i ułatwiający zaspokajanie potrzeb. To pomagający profesjonaliści w wielu dziedzinach. Utrzymują u innych pozytywne postawy i wierzą w sens tego, co robią, by uzyskać efekty swoich działań.

Na barkach pracowników socjalnych spoczywa wiele odpowiedzialnych i wymagających zadań: praca socjalna i udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

Pracownik socjalny, to nie tylko zawód. To niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Pracownicy socjalni to „ specjaliści od pomocy” pracują z ludźmi, po to by wzmocnić ich kompetencje.

(Źródło: B. DuBois, K. Krogsrud Miley „ Praca socjalna zawód, który dodaje sił”, K. Wódz. „Praca socjalna w środowisku zamieszkania”, strona internetowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-socjalny-zawod-trudny-i-potrzebny )

W dniu 14 listopada 2018 r. podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wyróżniono Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli za aktywność i zaangażowanie oraz współpracę w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gratulacje przyjęliśmy od Pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz od p.o. Dyrektora ROPS-u Pani Jolanty Kucharzak.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
indeks.png 3cc0aeb6bc13932c6aea987fc0d84117
mocarz.jpg 97e0945d9b3089199701052a2c241409
klub senior+ LOGO.png 3a37ba9acf696bfad36b200bea74f261
04_Plakat 50X70 mały.jpg 9d4c1f704020be9e89d027ff4fbf852d
handel.jpg b3c1884a034d8d58e35ecf7cb468993f
czyjesteś.jpg 8ef2e43750d7c2b7658b4333f5b3baff
zmień.jpg f999b33cb59b715a4e0eb4c3072994d1