Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 0808276e396e3dde03eeb72f74f2f813
Dzień Pracownika Socjalnego
2018-11-16 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Pracownik socjalny – „zawodowy pomocnik”- pomagający innym rozwiązywać problemy, wspierający w kryzysie i ułatwiający zaspokajanie potrzeb. To pomagający profesjonaliści w wielu dziedzinach. Utrzymują u innych pozytywne postawy i wierzą w sens tego, co robią, by uzyskać efekty swoich działań.

Na barkach pracowników socjalnych spoczywa wiele odpowiedzialnych i wymagających zadań: praca socjalna i udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

Pracownik socjalny, to nie tylko zawód. To niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Pracownicy socjalni to „ specjaliści od pomocy” pracują z ludźmi, po to by wzmocnić ich kompetencje.

(Źródło: B. DuBois, K. Krogsrud Miley „ Praca socjalna zawód, który dodaje sił”, K. Wódz. „Praca socjalna w środowisku zamieszkania”, strona internetowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-socjalny-zawod-trudny-i-potrzebny )

W dniu 14 listopada 2018 r. podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wyróżniono Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli za aktywność i zaangażowanie oraz współpracę w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gratulacje przyjęliśmy od Pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz od p.o. Dyrektora ROPS-u Pani Jolanty Kucharzak.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
indeks.png 236f32db581bc67b441419e01afab3c7
mocarz.jpg 3822951d8c1a2550502f152fed7bbca0
klub senior+ LOGO.png de43baf67c7b376ef15dae5ead71ebd3
04_Plakat 50X70 mały.jpg f752f63def65d9783b719357404d4497
handel.jpg bb161af8976b9598ce92480c03ff4cc7
czyjesteś.jpg e6dc65c2f687d3444b6c0d98435b0321
zmień.jpg f119e18900a2ff207ba41e1160c55c69