Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 3c4f30c8c2131db52a084afc1043e992
Dzień Pracownika Socjalnego
2018-11-16 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Pracownik socjalny – „zawodowy pomocnik”- pomagający innym rozwiązywać problemy, wspierający w kryzysie i ułatwiający zaspokajanie potrzeb. To pomagający profesjonaliści w wielu dziedzinach. Utrzymują u innych pozytywne postawy i wierzą w sens tego, co robią, by uzyskać efekty swoich działań.

Na barkach pracowników socjalnych spoczywa wiele odpowiedzialnych i wymagających zadań: praca socjalna i udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.

Pracownik socjalny, to nie tylko zawód. To niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Pracownicy socjalni to „ specjaliści od pomocy” pracują z ludźmi, po to by wzmocnić ich kompetencje.

(Źródło: B. DuBois, K. Krogsrud Miley „ Praca socjalna zawód, który dodaje sił”, K. Wódz. „Praca socjalna w środowisku zamieszkania”, strona internetowa: https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-socjalny-zawod-trudny-i-potrzebny )

W dniu 14 listopada 2018 r. podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wyróżniono Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli za aktywność i zaangażowanie oraz współpracę w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gratulacje przyjęliśmy od Pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz od p.o. Dyrektora ROPS-u Pani Jolanty Kucharzak.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
mocarz.jpg 12d4170d4d7ab3bdeee3cdaf74155795
NAGŁOWEK KLUBU SENIORA.JPG 20da06ce708b099936ff824d6fbe5fb4
senior +.png 099c827bbd7d4592917ea9016dee4410
04_Plakat 50X70 mały.jpg 660760da589e631d572240cde9fa6479
handel.jpg dd7f217f4a7ec49b6b9e102b0efaf676
czyjesteś.jpg 6e97f8298f7291fa30ba23ca75f19d95
zmień.jpg 424d8038e072a9f838cd90e57061cb55