Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 7f74f221de85b500b472fa4df35c74a0
Konkurs - „Aktywny senior to bezpieczny senior”
2018-08-28 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Informujemy, że MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.

Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem
z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.

Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody – kamera cyfrowa, aparat cyfrowy
i miniwieża. Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”) lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2 ) w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tel. 22 60 147 05 lub 22 60 147 63, a także adresami e-mail: lub .

Źródło: http://www.poznan.uw.gov.pl/rusza-konkurs-aktywny-senior-bezpieczny-senior

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
mocarz.jpg 6a528d4b3baf0533fe0c6a22b40b17ca
NAGŁOWEK KLUBU SENIORA.JPG 001d59b836fab612bcd0e2c9f61d0591
senior +.png 9c1e084f6a12ee796677e7e12f910aaf
04_Plakat 50X70 mały.jpg 6a351c104a945a66fcd2a0244ad6487a
handel.jpg c5e8f398399f310c2b278b668073bffc
czyjesteś.jpg 235fe5eea7da3e77e4d030a501100382
zmień.jpg a1e4fc3da86afd76e7e2277df96f5ee0