Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 5d643471019d896629e9d7145d91ff35
Konkurs - „Aktywny senior to bezpieczny senior”
2018-08-28 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Informujemy, że MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.

Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem
z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.

Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody – kamera cyfrowa, aparat cyfrowy
i miniwieża. Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”) lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2 ) w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tel. 22 60 147 05 lub 22 60 147 63, a także adresami e-mail: lub .

Źródło: http://www.poznan.uw.gov.pl/rusza-konkurs-aktywny-senior-bezpieczny-senior

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
mocarz.jpg 2630168ce7d6a1eb5b6c100d7a24d1f6
NAGŁOWEK KLUBU SENIORA.JPG a5c21cc64e264b6e5cf91ed6b7da7c65
senior +.png 71b4655f684b3c83e3c9ac9a9595363b
04_Plakat 50X70 mały.jpg 48af9bc16ed1d127a6e90c9096088846
handel.jpg d84211a47227cdb3a1a4dcc7f7f8cb87
czyjesteś.jpg d2b41e9b37bbc0d3f2f98356a1c17200
zmień.jpg aafa22260f3c278132c25b274b9042c7