Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 54649ce41cde24532799f65a194cbb4d
Konkurs - „Aktywny senior to bezpieczny senior”
2018-08-28 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Informujemy, że MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.

Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem
z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.

Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody – kamera cyfrowa, aparat cyfrowy
i miniwieża. Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”) lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2 ) w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tel. 22 60 147 05 lub 22 60 147 63, a także adresami e-mail: lub .

Źródło: http://www.poznan.uw.gov.pl/rusza-konkurs-aktywny-senior-bezpieczny-senior

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
mocarz.jpg 9ffb7db2ce3dcdd99f4d53a22fe675f1
NAGŁOWEK KLUBU SENIORA.JPG d811d6e76b0caf07ff07dab0e2f3229f
senior +.png 9cc821527cb09289b1c4272bed1e0e4c
04_Plakat 50X70 mały.jpg eb7010f7c6a62697aece5994a1cb4238
handel.jpg 7708e3878cf72d2daa829c83c77845d7
czyjesteś.jpg 9324e2a21d3c27b7db1035e96f6529a4
zmień.jpg 4eee16700017c8c84b54a4d2109ca01f