Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 881ce869104394e28414bf1642574b05
Konkurs - „Aktywny senior to bezpieczny senior”
2018-08-28 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Informujemy, że MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.

Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem
z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.

Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody – kamera cyfrowa, aparat cyfrowy
i miniwieża. Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”) lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2 ) w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tel. 22 60 147 05 lub 22 60 147 63, a także adresami e-mail: lub .

Źródło: http://www.poznan.uw.gov.pl/rusza-konkurs-aktywny-senior-bezpieczny-senior

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
indeks.png 400269b2a2e47d5ad76eb338f4b6f159
mocarz.jpg d350190d5df8a55bcb7832620c14e2a5
klub senior+ LOGO.png c0b5bc0ef94055b30a0f753c380914ce
04_Plakat 50X70 mały.jpg 9e9cd6ea92441d4a5bf5ab2f89b584aa
handel.jpg 57ca0e5ad7b3763a359e43094dd43ee9
czyjesteś.jpg e7718ba86424cbb903ca414371156aab
zmień.jpg 9473d8366d3133944680c3b6d77ec277