Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 40f4cf8512ec17209e5ed2dc92213541
Jak złozyć wniosek o świadczenie Dobry start on-line?
2018-07-04 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Złóż wniosek o świadczenie dobry start online!

 

Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

 

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

 

Uwaga! Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

 

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
mocarz.jpg 77c2c02c302c0d26dcd7a620ff829046
NAGŁOWEK KLUBU SENIORA.JPG 6a2891c47b561f96b815a2a78b745c1f
04_Plakat 50X70 mały.jpg eaec1d916895380a5a56d4e9d0d6f74f
handel.jpg 958beaf3f42144ece331f0972bd37d76
zmień.jpg 7e8240dca8af0450622c238d0897774a
czyjesteś.jpg d1fbbf044e69a230cdc50a7d9b6f578c