Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg e47cb229a093e62573a0b544eb380308
Jak złozyć wniosek o świadczenie Dobry start on-line?
2018-07-04 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Złóż wniosek o świadczenie dobry start online!

 

Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

 

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

 

Uwaga! Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

 

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
mocarz.jpg 395338c21b76be819d021db64132e899
NAGŁOWEK KLUBU SENIORA.JPG c236cc46d1833a9cb9185e02ed9b9acc
senior +.png 5a0602fb63367232a1b3359577ba1a0b
04_Plakat 50X70 mały.jpg e6a10e8b2144c52be06642086516c0f5
handel.jpg 59fef21c3b377b5625b089386ece2ed2
czyjesteś.jpg 9c6e21e2d869ffc6aba3072c432d5bf3
zmień.jpg 7eed08c488a241c3f2ad3487beeba856