Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 5f187d972de6c4c7f22d34feb1187f19
Jak złozyć wniosek o świadczenie Dobry start on-line?
2018-07-04 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Złóż wniosek o świadczenie dobry start online!

 

Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

 

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

 

Uwaga! Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

 

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
indeks.png db1e18d1e2d534393d289787417afa3a
mocarz.jpg e4d5122cad033e1f4f506d454c206168
klub senior+ LOGO.png 2d661e8889b2e75fcc79ef80a83a05e8
04_Plakat 50X70 mały.jpg accff5b58ccf00eb268fb90c2d48d42b
handel.jpg 369d098af900ceaacc5988d31128e256
czyjesteś.jpg f52c45bbf1ec70fa7f20bafddfac69a4
zmień.jpg d0f25e3e4412ab704eafb94e7a744565