Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 90ccb20120d7022b35b913375f604472
Jak złozyć wniosek o świadczenie Dobry start on-line?
2018-07-04 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Złóż wniosek o świadczenie dobry start online!

 

Przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się 1 sierpnia.

 

Jednak już miesiąc wcześniej – od 1 lipca wniosek będzie można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

 

Uwaga! Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

 

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
mocarz.jpg 83c46d229d659754d191f1bb46a208d9
NAGŁOWEK KLUBU SENIORA.JPG b0c5fb02167b9ab20d8091f70b69268b
Wakacje.png 44fc2d27e1db37683327b86585024b14
04_Plakat 50X70 mały.jpg 37660f3944468ec1cb6d29bf8035cc24
handel.jpg 8b5ca3e8a85881b3d6ded82ccc07ada0
zmień.jpg 44bbabcd404207246ea910257371c14e
czyjesteś.jpg c257b0837e82cbf8f58715f6cbe18a8b