Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg 63e6c68ac46f874fb7360ce2baf02fbc
Wnioski na okres zasiłkowy 2018/2019
2018-06-04 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”

świadczenia z funduszu alimentacyjnego

zasiłki rodzinne

-  specjalne zasiłki opiekuńcze

- „Dobry Start” dla ucznia

 

 będą przyjmowane: 

  • od dnia 1 lipca 2018r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP
  • od dnia 1 sierpnia 2018r. papierowo w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, (wejście od podwórza).

 

 W okresie zasiłkowym 2018/2019  podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2017, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku.  Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku.

Osoby, które w 2017 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej  do ww. wniosków muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
NAGŁOWEK KLUBU SENIORA.JPG 361da620f94ec35b1310c5a325a23f54
Wakacje.png 0803796e19c8e81d5dfc522961c3ac9d
04_Plakat 50X70 mały.jpg 5768e3eb9b73404b025e72bbb41c7dfd
handel.jpg 952c9296ca6946bcc94d470ad4e43902
zmień.jpg cb94073c910d08d4467327900c1e2ad9
czyjesteś.jpg 8098b90a2ebc31c5cab40750c9703b38