Nekla - osp.nekla.eu

mgops-2.jpg e83eaa0e2d0459d1da3a65e9be2234ac
Wnioski na okres zasiłkowy 2018/2019
2018-06-04 Agata Kubisiak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”

świadczenia z funduszu alimentacyjnego

zasiłki rodzinne

-  specjalne zasiłki opiekuńcze

- „Dobry Start” dla ucznia

 

 będą przyjmowane: 

  • od dnia 1 lipca 2018r. przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy ePUAP
  • od dnia 1 sierpnia 2018r. papierowo w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nekli, ul. Dworcowa 12, (wejście od podwórza).

 

 W okresie zasiłkowym 2018/2019  podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2017, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia złożenia wniosku.  Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku.

Osoby, które w 2017 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej  do ww. wniosków muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku

 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
mocarz.jpg 4b1e14f0bb8e2f0860b398f77674cd11
NAGŁOWEK KLUBU SENIORA.JPG c3bad9785fbbd4ddebf0ef684384e55e
senior +.png fdb6e93ba7aa8d8938f1bb354534e763
04_Plakat 50X70 mały.jpg b3611bc44853fa0509b5f4b3d5242ce8
handel.jpg 41f55fa5b45d39e614b59029c007a1d0
czyjesteś.jpg ed53fa3511a5c1736d38276f86a83f24
zmień.jpg bf1f7fd19683da334a9a2bb503392c9d