Nekla - nekla.eu

mgops-2.jpg 28a959f3428bf9e9d0122363835113da
Nowe zasady udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych
2017-08-18 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

W dniu 17 sierpnia 2017 r., Minister Spraw Wewnętrznych ustanowił nowe Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarująych, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszacych znamiona klęsk żywiołowych.

Nowe zasady do pobrania w formie załącznika.

Istotną zmianą to pkt. I.3. i III.3

I.3 Przez budynek mieszkalny rozumie się także budynek gospodarczy służący zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, w szczególności budynek inwentarski. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budynku gospodarczego pomoc przyznawana jest odrębnie do wysokości ograniczeń przewidzianych odpowiednio dla zniszczenia lub uszkodzenia budynku/lokalu mieszkalnego, z tym że w przypadku odbudowy udzielona pomoc nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł

III.3 Wysokość pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym, z zastrzeżeniem pkt. I.3.(...)

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
04_Plakat 50X70 mały.jpg 136ff4a9dd4b887ae8875d396a139529
zmień.jpg 0bfb7d5a4c8be0b7198b6488061fb72f
handel.jpg db90192c009c411fea60692e7dbdfd33
czyjesteś.jpg 65026cd23b9d42a5d8735068a0391a19